parallax background

Sınav Danışmanlığı

Sınav Danışmanlığı

Bilginin güç olduğu modern dünyada Yaşamın en önemli döngülerinden yetişkin hayata geçmenin ilk basamağı sınavlardır. Sınav danışmanlığı süreci öğrenciden öğrenciye farklılık göstermektedir. Öğrenmede bireysel farklılıklar vardır ve aynı sınava hazırlanıyor olsa bile herkes için aynı çalışma planı, aynı öğrenme şekli uygulanmamalıdır. 

İlk görüşmede tanışma gerçekleşir ve öğrencinin ihtiyacı analiz edilir. Öğrencinin çalışma koşulları, güçlü ve desteklenmesi gereken yanları, dikkat eksikliği vb. durumları değerlendirilir. Çalışma programının ve öğrencinin genel motivasyonunun, kaygısının değerlendirilerek kişiye özgü planlanır. 


Sınav Danışmanlığı
* Başarıyı engelleyen etmenleri fark etme
* Bireyin kendini tanımasına yardımcı olmak
* Bireysel ders çalışma planı hazırlama ve takip
* Dikkat ve motivasyona yönelik çalışmalar
* Etkin ders çalışma becerileri kazandırma
* İçsel ve Dışsal Motivasyon
* İlgi ve yeteneklerini keşfetmesini sağlama
* Kariyer planlama ve hedef belirleme
* Kaygıyla Baş Etme Becerilerini Geliştirme
* Kurum Sınavları Hazırlık
* Öğrenmeye güdüleme
* Öz güven ve Öz Saygı Geliştirme
* Plan Yapma ve Uygulama
* Sınavlara Yönelik Genel Tekrar Programları
* Sınavlara Yönelik Net Artırma Çalışmaları
* Zaman ve stres yönetimi
"Başarı hedefler ve sonuçları ile ilgili değildir. Başarı bir süreçtir. Bu süreçte her bireyin eğitsel rehberliğe ihtiyacı vardır."