parallax background

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aynı çatı altında yaşayan insanların, evlilik, ayrılık ya da boşanma süreçlerinde yaşadıkları kişisel ya da ailesel problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olunur. Bireylerin kırgınlıkları, diğer aile üyeleriyle yaşadıkları sorunlar ya da yeni yaşama geçmenin zorlukları konusunda destek aldıkları psikoterapi sürecidir.
Aile Danışmanı Nedir?
Aile danışmanı, aile üyelerinin aralarında bulunan ilişkilerdeki sorunları açığa çıkaran ve bireylerin bu sorunlar hakkında farkındalık kazanmalarına neden olan kişilerdir. Danışman bu süreçte;
Aile bireylerinden herkesin diğer kişileri saygı ile dinleyip anlamasına
Bireyler arasında oluşan görüş ayrılıkların farkında olunmasına
Bireylerin ortada yer alan soruna yönelik konuşmalarına
Duygu ve düşüncelerin net bir şekilde açığa çıkarılmasına
Kırıcı ya da incitici tavırlarda bulunulmamasına
Değerleri olduğu gibi kabul etmeye
Beklentilerin açık bir dille ifade edilmesine yardımcı olur.

Aile danışmanlığı konusu bireyi tek başına değil de aile içinde ele aldığı için diğer psikoterapi ekollerinden ayrılır. Bütüncül bir yaklaşımla tüm aile değerlendirildiği için sonuca daha rahat ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan ya da çıkacak olan sorunlar bireysel olarak değil de ailesel olarak değerlendirilir.
Aile terapisi seansları, bireysel olarak değil tüm aile bireyleri ele alınarak yapılır. Hatta olası durumlarda aileyi dışardan etkileyen büyükanne ya da büyük baba gibi akrabaların da görüşleri dinlenir. Böylece sorunlu birey değil de bütünsel bir yaklaşım ele alınır.
Aile danışmanlığındaki amaç; aile içinde yaşanan sorunlar, ölüm, kronik hastalıklar, ayrılık, boşanma gibi durumlarda bireylere psikolojik açıdan destek olmaktır. Bu anlamda işlenen konu açık ve nettir. Aile bireylerinin yaşadıkları sorunların çözümü ve kişilerin birbirlerine olan davranışlarında iyilik hali sağlanır. Belirgin ve esnek olarak çizilen sınırlar sayesinde daha sağlıklı bir çatı altında yaşamaları konusunda destek verilir.
Aile terapisinde hasta olan birey değil de tüm aile ele alındığı için bütüncül bir yaklaşımla aileye daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulur. Oluşan sorunun kökeni ve çözümü hakkında kişilere farkındalık kazandırılır. Bireyde meydana gelen ve tüm aileyi etkileyen problemlerin çözümüne yönelik terapi çeşitleri uygulanır. Terapide aile üyelerinin aralarındaki patolojik durumlar değerlendirilir ve ilişkilerde aksayan yönler bulunup ortaya çıkarılarak diğer üyelerin de bunu görmeleri sağlanır. Böylece bireysel ve ailesel yaklaşımla yaşanan olumsuzluklar iyilik haline dönüştürülmeye çalışılı

Bireysel terapi bireylerin hayatlarında zorluk çektikleri süreçlerde veya kişisel gelişimlerini deneyimlemek istediklerinde uzman bir psikoterapistten destek alma süreci olarak tanımlanmaktadır. Kişisel terapi bireyin uzman psikoterapist ile birlikte çözebilecekleri sorunlar için yapılan bir terapidir. Birey bu doğrultuda sorunlarını kişisel kapsamda terapisti ile birebir konuşarak üstesinden gelebilmektedir. Psikolojik bir destek almak ve bu hususta ilk ne yapılacağını bilememek genel olarak zor bir süreci kapsamaktadır. Bireysel terapi; depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak, öfke kontrol bozukluğu gibi rahatsızlıklara sahip bireylere verilen geniş bir hizmeti kapsamaktadır.
Bireysel Terapinin Amacı Nedir?
* Psikolojik rahatsızlıkları azaltmak ve tamamen yok etmek,
* Davranış ve eylem değişikliğine yön vermek,
* Öz farkındalığın arttırılmasını sağlamak,
* Problemlerle başa çıkabilme yönünü geliştirebilmek,
* Duygusal olarak zor gelen hususları aşabilmek,
* Bireyin kendine olan güven duygusunu artırmak,

Bireysel terapi pek çok hastalığın iyileştirilmesinde rol oynayan bir hizmeti kapsamaktadır. Kişisel terapi kapsamında verilen hizmetler ise şu şekilde sıralanmaktadır:
* Kaygı Bozukluğu
* Öfke Kontrol Bozukluğu
* Anksiyete Bozukluğu
* Obsesif Kompulsif Bozukluğu
* Aile Problemleri
* Uyku Sorunları
* Yemek Yeme Problemi
* Evlilik veya ilişki Problemi vb. pek çok hizmeti bünyesinde barındıran terapi türüdür.
Bireysel Terapinin Faydaları Nelerdir?
* Birey kendini daha iyi anlamasını sağlamakta,
* Yargılama söz konusu olmadan birey düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesinde,
* Duygularla nasıl başa çıkabileceğini öğrenebilmekte,
* Hayat tarzı değişikliği yapabilme kolaylığını sağlayabilmekte,
* Semptomların sebeplerini öğrenebilmek vb. hususlarda bireysel terapi bir bireye destek sağlayabilecek, onu rahatlatabilecek niteliklere sahip bir terapidir.
Kimler bireysel terapi almalı
* Problemlerini başka insanlara anlatmak istemeyen bireyler,
* İç dünyasında oluşan bastırılmış duygularıyla çatışma halinde olan bireyler,
* Davranışlarında ve eylemlerinde değişiklik yapmak isteyen bireyler,
* Duygusal anlamda zor süreçten geçen bireyler,
* Güven duygusunu kaybetmiş veya kaybedeceğini düşünen bireyler,
* Kaygı bozukluğu, uyku problemi, öfke kontrol bozukluğu gibi rahatsızlıklara sahip bireyler,
* Eşiyle, arkadaşlarıyla veya ailesiyle problemleri olan fakat çözemeyen bireyler terapi alarak sorunlarını çözüme kavuşturabilme imkanı bulabilmektedir.